A DIRECTIVA

Directiva

Presidente:

JOSÉ FERNANDO SÁINZ GARCÍA.

Vicepresidente:

CAROLINA GONZÁLEZ GARCÍA

Secretaria:

BALTASAR FIGUERIAS MARTINEZ

Tesoreiro:

XESÚS M. RODRÍGUEZ CARRIL.

Vocais.

EVARISTO GARCÍA MARTÍNEZ.

RAMÓN REY MIGUÉNS.

FRANCISCO SANMARCO SANTOS.

ELVIRA TRESGUERRAS GONZÁLEZ

CARLOS BUSTO LOBATO  (Administrador da WEB)

JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO