A DIRECTIVA

Directiva

PRESIDENTE DE HONRA

JOSÉ FERNANDO SAÍNZ GARCÍA (Presidente fundador dende 1996 a 2022)

Grazas Fernando polo teu traballo e dedicación a esta entidade e que ainda continua

Presidente:

XESUS M. RODRÍGUEZ CARRIL

Vicepresidente:

CAROLINA GONZÁLEZ GARCÍA

Secretaria:

CALO BUSTO-LOBATO

Tesoreiro:

JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO

Vocais.

EVARISTO GARCÍA MARTÍNEZ.

RAMÓN REY MIGUÉNS.

FRANCISCO SANMARCO SANTOS.

ELVIRA TRESGUERRAS GONZÁLEZ

DAVID PÉREZ SANTAMARIA