NORMATIVA TEMPADA 2022

NORMATIVA DO CLUB ATLETISMO SAR TEMPADA 2022

Na última reunión mantida pola xunta directiva o dia 30/10/2021, acordouse fixar a seguinte
normativa para próxima tempada que comenzará o 01/01/2022 e rematará o 31/12/2022.
1. Cuota de socios.
Debido a pandemia que pasamos estas dúas últimas tempadas, e despóis de asumir
o coste das licenzas autonómicas do 2021 sin poder competir, acordouse:
1.1. Todos os atletas que formen parte do Club Atlerismo Sar para a próxima tempada
2022 terán que pagar una cuota anual de 90 euros para os/as atletas con licenza da RFEA
e de 50 euros para os/as atletas con licenza da FGA, cuota que rogamos se faga efectiva
ao principio da tempada.
1.2. Os menores de 21 anos non pagarán cuota.
1.3. O cambio de licenza da FGA a RFEA fora de plazo, o/a atleta terá que asumir o recargo
correspondente.
1.4. O club asumirá o pagos das inscricións dos campionatos galegos e dos
nacionais de todos/as os atletas que se inscriban nestes eventos durante a tempada 2021
e a próxima 2022.
Non asumirá as sancións por inscrición fora de prazo ou non presentación nas
probas donde os/as atletas estean inscritos, as cales terán que ser asumidas por estes.
2. Licenzas
2.1. O club encargarase da tramitación das licenzas de todolos/as atletas, as cales
serán pagadas coa recaudación dos abonos dos socios e das socias.
2.1. Prezo das cuotas das licenzas da próxima tempada 2022:
Atleta master. Nacional: 120,81€
Atleta senior. Nacional: 115,18€
Atleta sub-23. Nacional: 105,18€
Atleta master. Galega: 67,81€
Atleta senior. Galega: 62,18€
Atleta sub-23. Galega: 52,18€
Atleta sub-20/sub-18: 39,53€
Atleta sub-16/sub-14: 15,00€
Atleta sub-12/sub-10/sub-8: 12,00€

* Estes prezos corresponden as últimas tempadas. Pendientes de que poidan variar.

3. Inscricións nos eventos:
Ás inscricións nos eventos deportivos débense facer co nome de “CLUB ATLETISMO SAR”

4. Participación en campionatos e carreiras con premiacións económicas por clubes.
O CLUB ATLETISMO SAR non obriga pero sí anima a que os seus membros participen nestes
eventos para conseguir que o noso club estea sempre no mais alto do poduim como o fomos
facendo ao longo de todos estes anos.
O club terá en conta cunha bonificación a aqueles e aquelas atletas que axuden co seu
compromiso ao éxito nas probas con premios por equipos e nos circuitos nos que se inscriba.

5. Colocación do dorsal na camiseta de competición.
Hai que prestar atención especial á hora de poñer o dorsal na camisola de competir,
procurando non tapar os logos dos patrocinadores.

Ánimo a todas e todos, que nos respecten as lesións e a desfrutar do noso deporte !!!!!